Prvýkrát v knižnici


AKO SA STANEM ČITATEĽOM Podtatranskej knižnice v Poprade?

Ak vlastníte občiansky preukaz:
1. Stačí prísť na akékoľvek oddelenie alebo pobočku knižnice.
2. Prineste si so sebou občiansky preukaz alebo pas, ak ste cudzinec.
3. Uhradíte poplatok podľa aktuálneho cenníka.
3. Preukaz bude po zaplatení platný pre všetky oddelenia a pobočky knižnice na 365 dní.
Ako sa stanem detským čitateľom?
1. Prídete na akékoľvek oddelenie alebo pobočku knižnice.
2. Pani knihovníčka Vám dá prihlášku pre detského čitateľa, ktorú vyplní a podpíše jeden z rodičov.
3. Zaplatiť registráciu na 365 dní podľa aktuálneho cenníka.

Predtým, ako sa stanete členom knižnice, je vhodné si preštudovať Knižničný a výpožičný poriadok a cenník služieb a poplatkov v priložených dokumentoch.
Ako nájdem potrebnú literatúru?
- Knihy, časopisy a články nájdete v online katalógu knižnice
- v zázname o publikácii nájdete informáciu, kde sa nachádza a či je voľná (môžete si ju požičať), vypožičaná (môžete si ju rezervovať) alebo dostupná len prezenčne (v študovniach alebo na pracoviskách EU),
- ak presne neviete, čo hľadáte, pomôžu Vám pracovníčky knižnice,
- knihy sú zoradené v policiach takto:
Detská literatúra pre predškolský vek je označená žltým pásikom na chrbte knihy. Je zoradená podľa prvého písmena názvu titulu.
Detská literatúra pre mladší školský vek je označená modrým pásikom na chrbte knihy. Je zoradená podľa prvého písmena názvu titulu.
Detská literatúra pre starší školský vek je označená červeným a zeleným pásikom na knihe. Je zoradená podľa prvého písmena priezviska autora.
Beletria pre dospelých je zoradená podľa prvého písmena priezviska autora.
Náučná literatúra je zoradená podľa medzinárodného desatinného triedenia. Každá kniha je označená lokáciou/číslom knihy.
Ako dlho a koľko kníh môžem mať požičaných?
Čitateľ môže mať súčasne absenčne vypožičaných najviac:
deti do 16 rokov - 10 dokumentov
dospelí - 15 dokumentov
študenti - 20 dokumentov
Výpožičná doba pre knihy je 1 mesiac.
Výpožičku je možné si  predĺžiť vo vašom konte v katalógu až dvakrát, najskôr však 5 dní pred uplynutím výpožičnej doby.
Výpožička sa nedá predĺžiť, ak je prekročená výpožičná doba alebo je žiadaná inými používateľmi (je rezervovaná).
Chcem knihu, ktorá je už vypožičaná
- Knihu si môžete za poplatok (0,40 eurocentov) rezervovať cez online katalóg,
- hneď ako bude kniha vrátená, odložíme ju pre Vás a budeme Vás informovať zaslaním správy na vašu e-mailovú adresu.
Potrebujem knihu, ktorú v knižnici nemáte
-  Ak sa kniha nachádza v inej knižnici na Slovensku alebo v zahraničí, môžete si ju požičať prostredníctvom medziknižničnej výpožičnej služby (MVS) a medziknižničnej medzinárodnej výpožičnej služby (MMVS)
- objednávky MVS môžete zaslať elektronicky, alebo doručiť osobne.
Chcem v knižnici používať vlastné technické zariadenie (notebook, tablet)
- Priestor študovne je pokrytý signálom WiFi,
- heslo na prihlásenie sa cez Wi-Fi nájdete pri vstupe do študovne.
ČO VÁM PONÚKAME?
Bezplatné služby:
Výpožičné služby
môže využívať každý občan, ktorý sa zaregistruje ako používateľ. Členstvo v knižnici sa každoročne obnovuje. Knižnica poskytuje absenčné a prezenčné výpožičky.
- Absenčne (mimo knižnicu) knižnica požičiava domácu a zahraničnú odbornú a krásnu literatúru, skriptá a učebnice, staršie čísla novín a časopisov, knihovnícku literatúru, hudobniny, zvukové knihy (pre nevidiacich a slabozrakých).
- Prezenčne (v knižnici) sú čitateľom k dispozícii bežné čísla novín a časopisov, knižničné dokumenty všeobecnej študovne a študovne regionálnej literatúry (encyklopédie, slovníky, učebnice, príručky a iné) audiálne a audiovizuálne dokumenty, CD ROM-y, CD a DVD.
-Konzultačné a bibliograficko-informačné služby
informácie o knižničnom fonde, knižničnom a výpožičnom poriadku, ďalších službách knižnice, informácie o činnosti oddelení a pobočiek a pod.
Platené služby: Medziknižničná výpožičná služba
V prípade, že používateľ má záujem o dokument, ktorý sa nenachádza vo fonde knižnice, môže mu tento knižnica zabezpečiť prostredníctvom medziknižničnej výpožičnej služby (MVS) a medzinárodnej medziknižničnej výpožičnej služby (MMVS) z vyššie organizovanej knižnice na základe písomnej objednávky používateľa. Medziknižničnú výpožičnú službu zabezpečuje oddelenie náučnej literatúry.
Rezervovanie: dokumentov, ktoré sú požičané.
Internet: poskytuje internetová študovňa v oddelení náučnej literatúry na sídlisku Západ. Môžu ho využívať iba registrovaní používatelia knižnice.
Rešeršné služby: poskytuje knižnica na základe požiadavky pri vypracovávaní študijných prác, referátov a pod. na určitú tému. Výsledkom tejto služby je zoznam relevantných dokumentov týkajúcich sa zadanej problematiky.

OTVÁRACIE HODINY

 

O knižnici

Podtatranská knižnica v Poprade je verejnou regionálnou knižnicou univerzálneho typu, ktorá zároveň plní funkciu mestskej knižnice. Poskytuje knižničné a informačné služby, pôsobí ako koordinačné, bibliografické, metodické a vzdelávacie stredisko knižníc okresov Poprad, Kežmarok a Levoča.

Vyhlásenie o prístupnosti

Používame cookies
Na našej webovej stránke používame cookies. Niektoré z nich sú nevyhnutné pre fungovanie stránky, iné nám pomáhajú zlepšovať túto stránku a používateľskú skúsenosť (tracking cookies). Môžete sa sami rozhodnúť, či chcete cookies povoliť alebo nie. Upozorňujeme, že ak ich odmietnete, možno nebudete môcť využívať všetky funkcie stránky.