Knižničný systém pre mestské a obecné knižnice:

https://www.svop.sk/produkty/biblib-sk/

Štandardy, odporúčania, usmernenia pre pracovníkov knižníc:

https://www.snk.sk/sk/informacie-pre/kniznice-a-knihovnikov/dokumenty-pre-knihovnikov/standardy-odporucania-usmernenia.html

Vzory tlačív a návody potrebné pre činnosť obecnej knižnice:
Zoznam tlačív:
https://www.kniznica-poh.sk/index.php/o-nas/pre-kniznice/zoznam-tlaciv

Metodické pokyny v oblasti knižničného systému:
http://www.culture.gov.sk/vdoc/243/metodicke-pokyny-v-oblasti-kniznicneho-systemu-151.html
Adresár knižníc s právom povinného výtlačku

Dôležité odkazy: Legislatíva z oblasti knihovníctva:
https://www.snk.sk/sk/informacie-pre/kniznice-a-knihovnikov/dokumenty-pre-knihovnikov/legislativa.html

Dotácie pre knižnice:

http://www.culture.gov.sk/podpora-projektov-dotacie/dotacie/dotacie-2020-34a.html
https://fpu.sk/sk/kniznice

Krajská knižnica P. O. Hviezdoslava v Prešove:

https://www.kniznica-poh.sk/

Slovenská národná knižnica:

https://www.snk.sk/sk/

Slovenská knižnica:

https://www.kis3g.sk/

Portál pre knižničnú a informačnú teóriu a prax

http://www.infolib.sk/sk/

Noc s Andersenom

http://www.nocsandersenom.sk/index.html

Čítajme si spolu

https://citajmesispolu.sk/

Celé Slovensko číta deťom

http://www.celeslovenskocitadetom.sk/sk/

Čítajme si – detský čitateľský maratón

https://www.bibiana.sk/sk/citajme-si-detsky-citatelsky-maraton

Les ukrytý v knihe

http://www.lesnapedagogika.sk/sk/zlozka.php?content=210

O knižnici

Podtatranská knižnica v Poprade je verejnou regionálnou knižnicou univerzálneho typu, ktorá zároveň plní funkciu mestskej knižnice. Poskytuje knižničné a informačné služby, pôsobí ako koordinačné, bibliografické, metodické a vzdelávacie stredisko knižníc okresov Poprad, Kežmarok a Levoča.

Vyhlásenie o prístupnosti

Najnovšie články

Používame cookies
Na našej webovej stránke používame cookies. Niektoré z nich sú nevyhnutné pre fungovanie stránky, iné nám pomáhajú zlepšovať túto stránku a používateľskú skúsenosť (tracking cookies). Môžete sa sami rozhodnúť, či chcete cookies povoliť alebo nie. Upozorňujeme, že ak ich odmietnete, možno nebudete môcť využívať všetky funkcie stránky.