Podujatia

Tags:

Popradčan Dávid Husz

25.8.2022 sme v Podtatranskej knižnici slávnostne uviedli knihu autora Mikuláša Argalácsa pod názvom Popradčan Dávid Husz. Dozviete sa z nej zaujímavé poznatky z výskumu dostupných historických prameňov o osobe a živote Dávida Husza. Svojou všestrannou prácou významne prispel k budovaniu a rozvoju mesta v oblasti kultúry, hospodárstva a turizmu.
Knihu uviedli do života podpisom do samotnej knihy ambasádorky riaditeľka Podtatranskej knižnice Monika Naštická a dlhoročné priateľky autora publikácie Katarína Morvitzová Breselová a Eva Kulová Prágerová. Návštevníci sa z moderovaného rozhovoru, ktorý viedol Rastislav Ovšonka, dozvedeli o práci pri príprave knihy a pútavých zisteniach z historických poznatkov. Stretnutie hudobne spríjemnil spevácky prejav Aurorky Torozi. Knihu vydavateľsky zastrešila Podtatranská knižnica v Poprade v náklade 300ks a je prvým dielom z edície Významní ľudia Popradu. V blízkej budúcnosti vydá knižnica od autora Mikuláša Argalácsa knihy o Jánovi Emilovi Scholtzovi a ďalšiu o Jozefovi Šašinkovi.
Knihe Popradčan Dávid Husz želáme veľa čitateľských úspechov.
Na obrázku môže byť 1 osoba Na obrázku môže byť 9 ľudí, sediaci ľudia, stojaci ľudia a interiér Na obrázku môže byť 4 ľudia, sediaci ľudia, stojaci ľudia a interiér
Na obrázku môže byť 3 ľudia a interiér Na obrázku môže byť 4 ľudia, stojaci ľudia a interiér

Čitateľský tábor Havránkovo

Čitateľský tábor Havránkovo

 

Aj tento rok sme pre deti pripravili čitateľský tábor Havránkovo.

Pondelok sme odštartovali kreatívnymi dielňami a deti si vyskúšali svoju zručnosť pri tvorení s hlinou. Vyrábali si hlinené misky a rôzne postavičky pod vedením Moniky Kerkešovej. Lektorka ich naučila ako správne pracovať s hlinou aby výrobky po vypálení v peci nepraskli a ako ju uskladniť na ďalšie použitie. Vyskúšali si rôzne techniky zdobenia hliny. Zoznámili sa s novými nástrojmi ako sú: očká a špachtle, ktoré sú nevyhnutnou súčasťou pri modelovaní hliny. Po vyschnutí a vypálení v peci si deti odnesú hotové výrobky domov. Budú mať peknú pamiatku na tábor.

Po obede sme sa pomocou hier s našimi táborníkmi zoznámili, lepšie sa spoznali a dozvedeli sa o ich záľubách. Nasledovala hodina informačnej výchovy. V nej mali deti možnosť oprášiť si svoje vedomosti pri orientácií sa v knižnom fonde a v priestoroch knižnice. Dozvedeli sa o funkcií selfchecku. Zahrali sa na knihovníkov, keď si knihy z knižnice požičali pomocou tohto systému. Deň sme zavŕšili čítaním týchto kníh.  

Druhý deň nášho tábora sa niesol v umeleckom duchu. Navštívila nás spisovateľka Marka Staviarska s výtvarníkom Marekom Holešom. Rozprávali sme sa o Markiných najnovších knihách a jej nápadoch na nové knihy. Deti mali na Marku veľa otázok. Zaujímali sa o to ako dlho jej trvá napísanie knihy, ktorá je jej najobľúbenejšia kniha a čo je pre ňu inšpiráciou pri písaní. S Marekom sme nahliadli do jeho sveta malieb. Porozprával nám aké je to byť výtvarníkom v dnešnej dobe, ako vyzerá jeho pracovný deň a ako sa dostal k ilustrovaniu kníh. Na svojich náčrtoch nám vysvetlil proces vzniku ilustrácií. Spoločne nám vysvetlili aká dôležitá je spolupráca medzi ilustrátorom a spisovateľom, ako vzniká kniha od napísania prvej vety a vytvorenia prvej ilustrácie až po definitívnu tlač už hotovej knihy. Porozprávali nám aké je to žiť v umeleckej rodine s tromi deťmi. Marka nám prečítala svoje najobľúbenejšie úryvky z jej kníh a deťom predstavila aj piesne, ktoré boli napísané k týmto knihám.

Nakoniec spoločne pomohli deťom vyrobiť ich vlastné knihy a tak sa z nich stali aspoň na chvíľu malí spisovatelia a ilustrátori.  

Ďakujeme za príjemnú návštevu a tešíme na ďalšie dni strávené v tábore Havránkovo.

Tretí deň Havránkova deti strávili v lone tatranskej prírody. Po príchode do Tatranskej Lomnice sme sa s deťmi zložili na lúke pri jazierku, kde sme si spoločne vyrobili náramky priateľstva. Občerstvili sme sa a čítali sme si knihy. Po obede v hoteli Morava sme zamierili do Múzea TANAP-u, kde nám pán Ing. Igor Stavný urobil hodinu lesnej pedagogiky. Deti sa naučili načúvať lesným zvukom, orientácii v prírode a študovali štruktúru kôry stromov a šišiek. Na pamiatku si so sebou odniesli darované suveníry Múzea TANAP-u.

Štvrtý deň čitateľského tábora Havránkovo nám spestrili animátori z animačnej a eventovej agentúry KidsFun. S deťmi sa zoznámili veselou hrou s vločkami. Úlohou detí bolo napísať meno do vločky a potom keď sa zamiešali nájsť si kamaráta z lístka.

Pri ďalšej aktivite si deti si vybrali knižnú postavu a vytvorili jej kostým. Zahrali si s nimi aj hru s hudobným sprievodom, kde postupne zapojili všetky postavičky. Popoludnie bolo spestrené hrou, v ktorej účinkovali deti s pomocou animátoriek-  V mestečku Palermo hľadali vraha.

Deti mali možnosť vyskúšať si hereckú úlohu a účinkovať v predstavení oblečení do kostýmov, ktoré priniesli animátorky. Hlavnou témou, ktorú si deti samé pripravili, bol odveký boj dobra so zlom. Scénky mali obrovský úspech a prejavil sa v nich ich talent a nadanie.

Deň zakončili animátorky milým divadielkom o vílach, do ktorého aktívne zapájali aj deti.

 

Tábor sme zakončili zážitkovým čítaním knihy Denník malého Minecrafťáka. Následne sme si vytvorili naše Minecraft svety na počítačoch.
Deti na záver čakalo vyhodnotenie najlepších táborníkov a slávnostne sme si pripili detským šampanským.
Tábor sme si perfektne užili. Ďakujeme deti a tešíme sa o rok!
Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

 

 

 

 

 

 

 

 

MEDZINÁRODNÁ PREHLIADKA KNIŽNIČNÝCH PODUJATÍ

Po dvojročnej prestávke sa tento rok uskutočnil už 10. ročník Medzinárodnej prehliadky knižničných podujatí pre deti, ktorú realizovala Krajská knižnica P.O. Hviezdoslava v Prešove. Téma prehliadky bola: „Štyri labky, jeden chvostík“- Rozprávky a nielen rozprávky o zvieratkách. Predstavili sa na nej knihovníci z celého Slovenska i z okolitých krajín-  z Čiech a Ukrajiny.

 Podujatia knihovníčok a knihovníkov boli pestré- spomínali sa knihy s domácimi zvieratkami, lesnými či divokými. Striedali sa aj techniky práce s knihou- čítanie ukážok, hry, obrazové prezentácie, hádanky, rozhovory či hudobné sprievody čítaného textu.

Svoje podujatie Magdaléna a zvieratká z útulku, predstavili aj knihovníčky z našej, Podtatranskej knižnice v Poprade. V úvode sa s deťmi zahrali zvieraciu pantomímu a predstavili príbeh školáčky a smutných zvierat. Kniha prináša reálne príbehy o zvieratkách z útulkov, hovorí o tom, čo všetko by malo mať každé zvieratko, a čo by ľudia pre opustené zvieratá mohli urobiť. Pri putovaní knihou sa deti hravou formou zoznámili so psíkmi, šteniatkam a aj plemenami. V závere si zahrali zvieracie pexeso a domov odchádzali s úsmevom, novými vedomosťami i nálepkou za odmenu.

Každé podujatie bolo jedinečné, zábavné a zároveň poučné v rámci určenej témy. Vidieť podujatia naživo je skvelou príležitosťou pre knihovníkov pracujúcich s deťmi. Inšpirujú sa a dozvedia o netradičných metódach práce s deťmi. Akými rôznymi spôsobmi ich osloviť, aj ako im sprostredkovať príbehy a navnadiť ich k čítaniu. Najdôležitejšie je, aby podujatie deti zaujalo a bavilo.

70. výročie knižnice

Naša knižnica oslávila v piatok 1.7.2022 sedemdesiatku.
 
O hudobný program na stretnutí sa postarala skupina Guroľsko muzyka ZBUJE. Počas večera nás sprevádzal moderátor Daniel Damer.
 
Prajeme jej mnoho ďalších úspešných rokov v spoločnosti Vás, našich čitateľov.
 
Nech je pre Vás knižnica aj naďalej útočisko a miesto, kde nájdete potrebné informácie, knihy a úsmevy knihovníčok.

Konferencia: Nové formy propagácie poľskej literatúry

28.6.2022 k nám prišli vzácni hostia. Navštívili nás pracovníčky z poľskej knižnice zo Starého Sączu a ďalších knižníc, ktoré sú v ich metodickej pôsobnosti.
Vymenili sme si pracovné skúsenosti pri práci s čitateľmi a kolegyne mali možnosť vidieť a získať informácie z našej knižnice.
Ďakujeme za návštevu!
 

O knižnici

Podtatranská knižnica v Poprade je verejnou regionálnou knižnicou univerzálneho typu, ktorá zároveň plní funkciu mestskej knižnice. Poskytuje knižničné a informačné služby, pôsobí ako koordinačné, bibliografické, metodické a vzdelávacie stredisko knižníc okresov Poprad, Kežmarok a Levoča.

Vyhlásenie o prístupnosti

Najnovšie články

Používame cookies
Na našej webovej stránke používame cookies. Niektoré z nich sú nevyhnutné pre fungovanie stránky, iné nám pomáhajú zlepšovať túto stránku a používateľskú skúsenosť (tracking cookies). Môžete sa sami rozhodnúť, či chcete cookies povoliť alebo nie. Upozorňujeme, že ak ich odmietnete, možno nebudete môcť využívať všetky funkcie stránky.