Podujatia

Kniha roka PSK 2022

Prešovský samosprávny kraj a Krajská knižnica P. O. Hviezdoslava v Prešove
pod záštitou Predsedu PSK vyhlasujú už 6. ročník čitateľskej súťaže

KNIHA ROKA PSK 2022

Hlavným usporiadateľom a vyhlasovateľom súťaže Kniha roka PSK 2022 je:

- Prešovský samosprávny kraj

- Krajská knižnica P. O. Hviezdoslava v Prešove

 

Partneri súťaže:

 • Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou
 • Knižnica Jána Henkela v Levoči
 • Ľubovnianska knižnica
 • Okresná knižnica Dávida Gutgesela v Bardejove
 • Podduklianska knižnica vo Svidníku
 • Podtatranská knižnica v Poprade
 • Vihorlatská knižnica v Humennom

 

Cieľ súťaže:

Propagácia a podpora regionálnej knižnej tvorby vydanej v roku 2022, ktorá je spätá s regiónmi Prešovského samosprávneho kraja tematicky, osobou autora textovej alebo obrazovej časti.

 

Súťažné kategórie:

1) Beletria pre deti a mládež

2) Beletria pre dospelých

3) Náučná literatúra

4) Populárno-náučná literatúra

 

 

 

Podmienky nominácie kníh do súťaže:

Do súťaže môžu byť nominované knihy v slovenskom jazyku, vydané od 1. januára 2022 do 31. decembra 2022, a to na základe údajov v tiráži knihy. Nominované tituly musia byť späté s regiónmi Prešovského samosprávneho kraja tematicky alebo osobou autora textovej či obrazovej časti. Nominované môžu byť len tlačené knihy, graficky a knihársky spracované do formy zväzku viazanej alebo brožovanej publikácie, ktorej bolo pridelené ISBN. Môžu obsahovať výlučne text, môže ísť o obrazovú publikáciu alebo text kombinovaný s obrazovou časťou.

 

 

 

Predkladatelia nominovaných kníh:

Čitateľská verejnosť, autori, zostavovatelia, redaktori, vydavatelia, kníhkupci, distribútori kníh, knižnice.

 

Elektronická prihláška:

Všetci predkladatelia doručia najneskôr do 30. 4. 2023 dva nepoškodené výtlačky knihy do svojich regionálnych knižnícZároveň majú do uvedeného dátumu povinnosť vyplniť elektronickú prihlášku >> Link na prihlášku <<.

 

Adresy regionálnych knižníc:

 • Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou - M. R. Štefánika 875/200, 093 01, Vranov nad Topľou
 • Knižnica Jána Henkela v Levoči - Námestie Majstra Pavla 58, 054 01, Levoča
 • Krajská knižnica P. O. Hviezdoslava v Prešove - Levočská 1, 08001, Prešov
 • Ľubovnianska knižnica - Letná 6, 064 01, Stará Ľubovňa
 • Okresná knižnica Dávida Gutgesela v Bardejove - Radničné námestie 1, 085 01, Bardejov
 • Podduklianska knižnica vo Svidníku - mája 697/55, 089 01, Svidník
 • Podtatranská knižnica v Poprade - Podtatranská 1548/1, 058 01, Poprad
 • Vihorlatská knižnica v Humennom - Námestie slobody 50, 066 01, Humenné

 

Po termíne uzávierky súťaže sa knihy neprijímajú (rozhodujúci je dátum poštovej pečiatky). Regionálne knižnice zašlú nominované knihy do 14. 5. 2023 Krajskej knižnici P. O. Hviezdoslava v Prešove.

 

Odborná porota posudzuje v súťaži obsahovú, literárnu, výtvarnú a grafickú stránku kníh, ako aj úroveň ich polygrafického spracovania. Odborná porota ohodnotí diplomom prvé tri miesta v každej súťažnej kategórii. Absolútni víťazi v jednotlivých kategóriách získajú aj vecnú cenu.

 

Súčasťou súťaže je aj verejné hlasovanie/čitateľská anketa – Cena verejnosti:

Hlasovanie bude prebiehať výlučne elektronicky, prostredníctvom formulára uverejneného na webových stránkach a sociálnych sieťach regionálnych knižníc
od 1. 6. do 31. 8. 2023.

Prostredníctvom hlasovacieho formulára hlasujúci udelí v každej súťažnej kategórii len jeden hlas. Počas trvania súťaže sa hlasujúci do Ceny verejnosti môže zapojiť z jednej  emailovej adresy len raz.

 

Nominované knihy budú prezentované na webovej stránke a sociálnych sieťach Krajskej knižnice P. O. Hviezdoslava v Prešove a regionálnych knižníc PSK.

Prihláška: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd8xkLSFKWZ59-is0_AyuQra8EcvMSATsM4ZabhyGqdfW7UzQ/viewform

Vyhlásenie výsledkov súťaže:

Slávnostné vyhlásenie súťaže za účasti predstaviteľov PSK a členov odborných porôt sa uskutoční v septembri 2023.

 

Po vyhlásení výsledkov bude verejnosti sprístupnená výstava nominovaných kníh
v Krajskej knižnici P. O. Hviezdoslava v Prešove a následne, formou putovnej výstavy, aj v regionálnych knižniciach Prešovského samosprávneho kraja.

 

Kontakt:
Krajská knižnica P. O. Hviezdoslava v Prešove, Levočská 1, 080 01, Prešov
e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
web: https://kniznica-poh.sk
Tel. : 051/7733009

 

 
   

Medzinárodný deň darovania knihy

Pri príležitosti Medzinárodného dňa darovania knihy vyhlasujeme výzvu: daruj knihy svojej knižnici. Knihy môžete odovzdať na ktoromkoľvek pracovisku do 11. marca 2023.
Prijímame knihy v dobrom stave vydané po roku 2010.

Súťaž: Kráľ čitateľov

                          Kráľ čitateľov 2023- propozície                                                        

Prešovský samosprávny kraj a Podtatranská knižnica v Poprade vyhlasujú súťaž o titul

 

 

Kráľ čitateľov 2023

                                                                                                                                                      

Propozície

Súťaží sa v dvoch kategóriách:         - mladší školský vek (3.- 4. ročník ZŠ)

- starší školský vek (5. – 6. ročník ZŠ)

 a príslušných ročníkov osemročných gymnázií

 

 • Súťaž preverí orientáciu v knižničnom fonde, všeobecný prehľad v literatúre a spisovateľoch, ale aj schopnosti osobne prezentovať prečítanú literatúru, seba, svoju školu či mesto. Semifinálové kolá pozostávajú z domácej prípravy a finálové kolo bude v Podtatranskej knižnici v Poprade, Oddelenie umenia, Sobotské námestie 1738/22, 058 01 Poprad-Spišská Sobota
 • Súťažiaci musí byť registrovaným čitateľom knižnice s platným členstvom v knižnici na rok 2023.
 • Prihlášku s údajmi o žiakovi je potrebné priniesť na adresu knižnice do 2.2023. (Podtatranská knižnica v Poprade, Podtatranská ulica 1548/1, 058 01 Poprad) alebo poslať emailom na adresu knižnice: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript..

 

 • Finálové kolo súťaže sa bude konať 9.3.2023 o 9.00 hod. v Podtatranskej knižnici v Poprade, Oddelenie umenia, Sobotské námestie 1738/22, 058 01 Poprad-Spišská Sobota

 

 

 

 

 

Stretnutia v knižnici:

 • 2.2023 (utorok) o 14:30 hod. na centrálnom pracovisku Podtatranskej knižnice, Podtatranská ulica 1548/1, na sídlisku Západ.
 • ďalšie stretnutia dohodneme na stretnutí dňa 7.2.2023

 

Súťažné kolá:

 1. Semifinálové kolo: domáca príprava
 • a/ „Recenzia na knihu“ (Odporuč nám knihu)

- formou recenzie odporúčať ďalšiu knihu kamarátovi, spolužiakovi, ktorú žiak v poslednom čase prečítal a zaujala ho.

 

Recenzia musí obsahovať:

 • formát A5,
 • predná strana: názov knihy, meno autora, obsah recenzie,
 • zadná strana: meno, priezvisko, kontakt
 • recenziu si súťažiaci prinesie v písanej forme so sebou na súťaž a po odprezentovaní odovzdá porote.
  • prezentáciu knihy a recenziu nemôže žiak čítať z papiera, musí ju prezentovať spamäti

 

 • b/„To je moja obľúbená kniha"

- voľná disciplína zameraná na propagáciu obľúbenej knihy v ľubovoľnej forme (výtvarná, textová, hudobná, divadelná...). Príslušnú knihu si žiak prinesie so sebou. Pri výtvarnom stvárnení knihy prinesie hotovú prácu so sebou.

Pri propagácii knihy dramatizáciou môže žiak zahrať scénku s 1-2 kamarátmi.

Pri prezentácii knihy pomocou hudby môže použiť hudobný nástroj, ktorý si donesie, alebo zaspieva.

 

 

 

 1. Finálové kolo: v priestoroch Podtatranskej knižnice v Poprade – Oddelenie umenia v Spišskej Sobote

Pre 1. kategóriu:

 • a/ prezentovanie doma pripravenej práce –  Odporuč nám knihu (recenzia),
 • b/ vedomostný test pripravený z tém: O knižnici, O literárnych postavách, O našom meste,
 • c/ všeobecný prehľad o fonde a knihe (orientácia v knižničnom fonde),
 • d/ čitateľské zručnosti (práca s encyklopédiami a slovníkmi),
 • e/ čitateľské zručnosti (vyhľadanie knihy v poézii a prečítanie úryvku básne)
 • f/ prezentovanie doma pripravenej práce – Moja obľúbená kniha.

 

Pre 2. kategóriu:

 • a/ prezentovanie doma pripravenej práce –  Recenzia na knihu,
 • b/ vedomostný test pripravený z tém: O knižnici, O knihách a ich spisovateľoch, O našom meste,
 • c/ všeobecný prehľad o fonde a knihe (orientácia v knižničnom fonde),
 • d/ práca s on-line katalógom (prihlásenie sa do konta, vyhľadávanie kníh, ...),
 • e/ čitateľské zručnosti (práca s encyklopédiami a slovníkmi),
 • f/ prezentovanie doma pripravenej práce – Moja obľúbená kniha.

 

Prihláška tu: https://kniznicapp.sk/images//2023/Kr_itateov_2023_prihlka.doc

 

Súťaž: Literárne Košice

Dávame do pozornosti literárnu súťaž Literárne Košice: 

Najpožičiavanejšie knihy v roku 2022

Ktoré knihy ste čítali v minulom roku najčastejšie?
Na začiatku nového roka sme sa ešte obzreli za starým rokom a prinášame Vám náhľad na najpožičiavanejšie knihy roku 2022.
 

O knižnici

Podtatranská knižnica v Poprade je verejnou regionálnou knižnicou univerzálneho typu, ktorá zároveň plní funkciu mestskej knižnice. Poskytuje knižničné a informačné služby, pôsobí ako koordinačné, bibliografické, metodické a vzdelávacie stredisko knižníc okresov Poprad, Kežmarok a Levoča.

Vyhlásenie o prístupnosti

Najnovšie články

Používame cookies
Na našej webovej stránke používame cookies. Niektoré z nich sú nevyhnutné pre fungovanie stránky, iné nám pomáhajú zlepšovať túto stránku a používateľskú skúsenosť (tracking cookies). Môžete sa sami rozhodnúť, či chcete cookies povoliť alebo nie. Upozorňujeme, že ak ich odmietnete, možno nebudete môcť využívať všetky funkcie stránky.