Podujatia

Vansovej Lomnička

Vážené dámy,
pripravili sme pre Vás súťaž v prednese poézie a prózy - 55. ročník VANSOVEJ LOMNIČKA, ktorá sa uskutoční 23. februára 2024 o 14.00 hod.
Všetky informácie nájdete nižšie. 
 
 

Únia žien Slovenska, Krajská organizácia Prešov

 

ŠTATÚT VANSOVEJ LOMNIČKY

Festival umeleckého prednesu poézie a prózy žien.

 

Organizátor :               Únia žien Slovenska, Krajská organizácia Prešov.

Spoluorganizátori:      Okresné organizácie Únie žien Slovenska.

Cieľ súťaže :                Podporovať a zachovať tradíciu, ktorá je zameraná na rozvoj osobnosti. Poskytuje príležitosť a prezentáciu talentu, umeleckého citu a posilnenie národnej identity prostredníctvom hlbšieho spoznávania slovenskej literatúry a jej pôsobivej interpretácie.

Obsahové zameranie: Výber textov je vecou vlastného rozhodnutia recitátorky, predovšetkým  slovenských autorov. Vylúčiť z textov vulgarizmy, antisemitické výroky a ďalšie dehonestujúce slová aj oblečenie by malo byť prispôsobené slávnostnej atmosfére súťaže.

Prihláška (pdf): https://kniznicapp.sk/images/2024/Prihlka_Vansovej_Lomnika-1.pdf

Vekové kategórie :                I. Kategória:   poézia od 18 rokov do 25 rokov

                                                                próza od 18 rokov do 25 rokov

                                            II. Kategória:  poézia od 25 rokov do 40 rokov

                                                                próza od 25 rokov do 40 rokov

                                            III. Kategória: poézia nad 40 rokov

                                                                próza nad 40 rokov 

Vlastná tvorba bude zaradená do kategórie poézia a próza.

Časový limit:                         POÉZIA         6 minút;                  PRÓZA                8 minút

Upozorňujeme Vás na dodržanie časového limitu. Pri nedodržaní nebude recitátorka hodnotená odbornou porotou a nepostúpi do ďalšieho kola.

Postupový kľúč :  Z okresných kôl postúpia umiestnené na 1. mieste z každej kategórie do krajskej prehliadky a z krajskej prehliadky (pre krajskú prehliadku platí tento štatút VL) do celoslovenskej prehliadky (štatút bude upravený podľa organizátora celoslovenského kola  v Starej Ľubovni).

Odborná porota: V porote budú pedagógovia s aprobáciou slovenský jazyk a odborní pracovníci.

                                                                       

Mgr. Monika Naštická, v.r.    

predsedníčka KO ÚŽS

 

O knižnici

Podtatranská knižnica v Poprade je verejnou regionálnou knižnicou univerzálneho typu, ktorá zároveň plní funkciu mestskej knižnice. Poskytuje knižničné a informačné služby, pôsobí ako koordinačné, bibliografické, metodické a vzdelávacie stredisko knižníc okresov Poprad, Kežmarok a Levoča.

Vyhlásenie o prístupnosti

Používame cookies
Na našej webovej stránke používame cookies. Niektoré z nich sú nevyhnutné pre fungovanie stránky, iné nám pomáhajú zlepšovať túto stránku a používateľskú skúsenosť (tracking cookies). Môžete sa sami rozhodnúť, či chcete cookies povoliť alebo nie. Upozorňujeme, že ak ich odmietnete, možno nebudete môcť využívať všetky funkcie stránky.