Podujatia

POZÝVAME VÁS NA VERNISÁŽ VÝSTAVY
(Ne)hmota
Vernisáž: v pondelok 23.1. 2023 o 17:00
Trvanie výstavy: 23.1.— 24.3. 2023
Podtatranská knižnica v Poprade
Oddelenie umenia, Sobotské námestie 1738/22 a 1739/24
kurátor: Rudolf Rabatin
Prvá samostatná výstava predstavuje cyklus obrazov (Ne)hmota, ktorý je sondou do imaginárnej krajiny utvorenej vlastným podvedomím. Osobnú realitu som pretvorila do vizuálne vnímateľnej podoby prostredníctvom maľovania. Neustály vnútorný konflikt racia s emotívnou, impulzívnou stránkou vyústil v akčnú maľbu. Ako hlavné médium pre tvorbu obrazov som zvolila akvarel, ktorý nepodlieha opakovateľnosti. Obrazy sú výsledkom korigovania zdanlivej náhody. Nemožnosť zopakovať totožnú farebnú stopu sa mi javí byť o to viac príťažlivá. Samotný proces tvorby zohral veľkú rolu pre mňa, ako autorku, ale i diváka, ktorý sa tak môže pozerať na jednu z mnohých možných verzií obrazov. Každé maľovanie obrazu je zvádzanie boja, ktorého stratégiou je vedenie vnútorného dialógu. Bojiskom a stretom myšlienok je maliarska podložka a zbraňou maliarske médium. Séria obrazov (Ne)hmota nadväzuje na predošlý cyklus—Hniloba v útrobách kompostu , kedy som pastóznou olejovou maľbou zachytila všadeprítomný životný kolobeh. Obrazy i napriek svojej technickej odlišnosti navzájom komunikujú a tvoria jeden celok. V druhej miestnosti sa nachádza pestrý výber diel vytvorených v posledných rokoch.
Karolína Kacvinská (1997)
Od roku 2005 do roku 2016 som navštevovala Základnú umeleckú školu v Poprade pod vedením PaedDr. Rudolf Rabatina. V roku 2017 som začala štúdium na Fakulte umení Technickej univerzity v Košiciach v Ateliéri súčasného obrazu pod vedením doc. akad. mal. Adama Szentpéteryho a Mgr. art. Evy Moflárovej ArtD., kde som ukončila prvý stupeň štúdia. V rámci štúdia na Technickej univerzite v Košiciach som sa zúčastnila študijného pobytu, kedy som strávila jeden semester na Akadémií výtvarných umení v Katowiciach. V súčasnosti študujem v poslednom ročníku na Akadémii umení v Banskej Bystrici v Otvorenom ateliéri maľby pod vedením doc. Mgr. art. Rastislava Podobu, ArtD. Výrazný rukopis a farebnosť sú charakteristické znaky mojej tvorby. Inklinujem k abstrakcii, v ktorej sa cítim byť najslobodnejšia.

O knižnici

Podtatranská knižnica v Poprade je verejnou regionálnou knižnicou univerzálneho typu, ktorá zároveň plní funkciu mestskej knižnice. Poskytuje knižničné a informačné služby, pôsobí ako koordinačné, bibliografické, metodické a vzdelávacie stredisko knižníc okresov Poprad, Kežmarok a Levoča.

Vyhlásenie o prístupnosti

Používame cookies
Na našej webovej stránke používame cookies. Niektoré z nich sú nevyhnutné pre fungovanie stránky, iné nám pomáhajú zlepšovať túto stránku a používateľskú skúsenosť (tracking cookies). Môžete sa sami rozhodnúť, či chcete cookies povoliť alebo nie. Upozorňujeme, že ak ich odmietnete, možno nebudete môcť využívať všetky funkcie stránky.