Podujatia

Okresné kolo prednesu poézie a prózy Vansovej Lomnička

ÚNIA ŽIEN SLOVENSKA, KRAJSKÁ  ORGANIZÁCIA V PREŠOVE, sídlo Kukorelliho 60, 066 01  Humenné

 

ŠTATÚT

VANSOVEJ LOMNIČKY NA ROK 2023

  1. ročník festivalu umeleckého prednesu poézie a prózy žien Vansovej Lomnička

 

Vyhlasovateľ :                            Únia žien Slovenska Bratislava   

Organizátor :                               Únia žien Slovenska, Krajská organizácia Prešov

Spoluorganizátori:                       Únia žien Slovenska, Okresná organizácia Levoča

Mesto Levoča

 

Cieľ súťaže :                               Podporovať a zachovať 54 - ročnú tradíciu, ktorá je zameraná na rozvoj osobnosti. Poskytuje príležitosť a prezentáciu talentu, umeleckého citu a posilnenie národnej identity prostredníctvom hlbšieho spoznávania slovenskej literatúry a jej pôsobivej interpretácie.

 

Obsahové zameranie :                 Výber textov je vecou vlastného rozhodnutia recitátorky, predovšetkým slovenských autorov. Vylúčiť z textov vulgarizmy, antisemitické výroky a ďalšie dehonestujúce slová aj oblečenie by malo byť prispôsobené slávnostnej atmosfére súťaže.

 

Vekové kategórie :                      Súťaží sa v kategóriách :

  1. Kategória : poézia od 18 rokov do 25 rokov

                                                                                   próza od 18 rokov do 25 rokov

  1. Kategória : poézia od 25 rokov do 40 rokov

                                                                                   próza od 25 rokov do 40 rokov

                                                    III. Kategória :      poézia od 40 rokov do 60 rokov

                                                                                   próza od 40 rokov do 60 rokov

  1. Kategória:       nad 60 rokov

 

Vlastná tvorba bude zaradená do kategórie poézia a próza.

Časový limit:              POÉZIA                                 6 minút

PRÓZA                                  8 minút

                                              

Dôrazne Vás upozorňujeme na dodržanie časového limitu. Pri nedodržaní nebude recitátorka hodnotená odbornou porotou a nepostúpi do ďalšieho kola.

 

Postupový kľúč:                          Z okresných kôl postúpia umiestnené na 1. mieste z každej     

                                                    kategórie do krajskej prehliadky a z krajskej prehliadky do  

      celoslovenskej prehliadky.

 

Odborná porota:                          V porote budú pedagógovia s aprobáciou slovenský jazyk a odborní pracovníci, ktorí majú skúsenosti so súťažami v danej oblasti.

Prihláška tu: https://kniznicapp.sk/images//2022/Prihlka_Vansovej_Lomnika.doc

 

O knižnici

Podtatranská knižnica v Poprade je verejnou regionálnou knižnicou univerzálneho typu, ktorá zároveň plní funkciu mestskej knižnice. Poskytuje knižničné a informačné služby, pôsobí ako koordinačné, bibliografické, metodické a vzdelávacie stredisko knižníc okresov Poprad, Kežmarok a Levoča.

Vyhlásenie o prístupnosti

Najnovšie články

Používame cookies
Na našej webovej stránke používame cookies. Niektoré z nich sú nevyhnutné pre fungovanie stránky, iné nám pomáhajú zlepšovať túto stránku a používateľskú skúsenosť (tracking cookies). Môžete sa sami rozhodnúť, či chcete cookies povoliť alebo nie. Upozorňujeme, že ak ich odmietnete, možno nebudete môcť využívať všetky funkcie stránky.