Podujatia

Knihovníci čítajú deťom v čase adventnom ONLINE

Každý týždeň počas adventu Vám knihovníci Podtatranskej knižnice v Poprade prečítajú jeden vianočný príbeh na Facebooku. Sledujte nás!

O knižnici

Podtatranská knižnica v Poprade je verejnou regionálnou knižnicou univerzálneho typu, ktorá zároveň plní funkciu mestskej knižnice. Poskytuje knižničné a informačné služby, pôsobí ako koordinačné, bibliografické, metodické a vzdelávacie stredisko knižníc okresov Poprad, Kežmarok a Levoča.

Najnovšie články

©2022 Podtatranská knižnica v Poprade. All Rights Reserved.

Hľadať