Podujatia

Porada knihovníkov a zamestnancov obecných a mestských knižníc v okrese Poprad a Kežmarok

Podtatranská knižnica v Poprade vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti plní funkciu koordinačného a metodického centra pre knižnice v okresoch Poprad a Kežmarok.

Dňa 5. mája 2021 sa konala online pracovná porada knihovníkov a zamestnancov obecných a mestských knižníc. Vzájomne sme sa informovali o činnostiach v knižniciach počas minulého a súčasného roka.

Veríme, že ďalšie stretnutie bude v priestoroch Podtatranskej knižnice v Poprade.

Tešíme sa!

O knižnici

Podtatranská knižnica v Poprade je verejnou regionálnou knižnicou univerzálneho typu, ktorá zároveň plní funkciu mestskej knižnice. Poskytuje knižničné a informačné služby, pôsobí ako koordinačné, bibliografické, metodické a vzdelávacie stredisko knižníc okresov Poprad, Kežmarok a Levoča.

©2021 Podtatranská knižnica v Poprade. All Rights Reserved.

Hľadať