Cenník

Vystavenie čitateľského preukazu a obnovenie registrácie – poplatok na 1 rok

Deti a mládež do 18 rokov

2,00 €

Dôchodcovia

2,00 €

Dospelí, študenti vysokých škôl

4,00 €

Rodinné zápisné (od 1. 7. 2019)

6,00 €

Nevidiaci, ZŤP

0,00 €

  Upomienky

 Upomienka (poštou po 100 dňoch alebo mailom)

5,00 €

Poplatok z omeškania (dokument/deň)

0,02 €

Poplatky za

1. duplikát čitateľského preukazu

1,00 €

2. duplikát čitateľského preukazu

2,00 €

3. duplikát čitateľského preukazu

3,00 €

Zisťovanie zmeny adresy

4,00 €

pri strate dokumentu

1,70 €

Výpožička periodík (1 číslo) a audiokaziet (1 kus)

V cene dokumentu do 0,70 €

0,10 €

                              od  0,70 €  do 1,69 €

0, 20 €

                              od  1,70 €  do 3,39 €

0,40 €

                              od 3,40 €

0,50 €

Audiokazety/1 týždeň

0,10 €

Rezervovanie dokumentov

1 dokument

0,40 €

Medziknižničná výpožičná služba

1 dokument (od 1. 7. 2019)

2,50 €

Rešeršné služby

1 záznam

0,10 €

 Manipulačný poplatok

1,70 €

Prezenčné služby

Jednorázový vstup do čitárne

1,00 €

Prístup na internet - za každých 15 min.

0,30 €

Ak používateľ ukončí prácu na PC pred uplynutím doby, pomerná časť zakúpeného času sa nevracia.

Tlač z PC (sídlisko Západ)

Čiernobiela tlač - 1 strana A4

0,10 €

Farebná tlač - iba text A4

0,30 €

Farebná tlač - text + obrázok A4

0,60 €

Hrebeňová väzba (sídlisko Západ)

 Dokument A4  od 1  do 79 strán

1,00 €

Dokument A4  od 80 strán

2,00 €

Tepelná väzba (sídlisko Západ)

Dokument A4

1,00 €

Dokument A3

2,00 €

Zvukové knihy (sídlisko Západ)

 Záloha na zapožičanie MP prehrávača so zvukovými knihami pre nevidiacich a slabozrakých

50,00 €

 

 

O knižnici

Podtatranská knižnica v Poprade je verejnou regionálnou knižnicou univerzálneho typu, ktorá zároveň plní funkciu mestskej knižnice. Poskytuje knižničné a informačné služby, pôsobí ako koordinačné, bibliografické, metodické a vzdelávacie stredisko knižníc okresov Poprad, Kežmarok a Levoča.

Najnovšie články

©2020 Podtatranská knižnica v Poprade. All Rights Reserved.

Hľadať